Cebeci Mıcır

BESLEYİCİ BUNKER:
Ocaktan kamyonlara yükleme yapılarak konkasörün bulunduğu kısma getirilen kayalar, kırıcı tesisimize giriş aşamasında; kamyonlardaki malzemenin, çenenin set üstünde kalan besleyici ekipmanına dökülmesiyle başlar. Besleyici, kırıcı tesisinde bir huni görevi görür. Kamyon damperinden dökülen taşların düzgün ve dengeli bir şekilde çene kısmına gönderilmesini sağlar.Tesislerimizin ilk aşaması, 4.00 metre boy ve 2.50 metre en olmak üzere besleyici ünitelerden oluşur.

KONKASÖR (ÇENE):
Besleyiciden gelen kaya parçalarını biri sabit, diğeri hareketli iki adet yüzey arasında (12) oniki kanalllı, bombeli dişli yardımı ile darbeliyerek, yüzeyler arası sıkışma yaratarak kaya parçalarını belirli boyutlara indirerek K35-K36 Darbeli kaya kırıcıya uygun hale getirir. Sistemdeki sıralamada, kayaların üretim malzemesi haline gelmesindeki ilk rolü oynar. Amaç parça boyutlarını indirgemektir. Tesisin ikinci aşamasında, kayalar K35 Darbeli kaya kırıcıya, ufaltılarak işlevsel hale getirilir. Bu işlem çeneler yardımı ile yapılmaktadır.

kurumsal

K35-K36 KIRICI :
Dairesel biçimdeki 12 adet paletli rotorun dönmesiyle aralara sıkışarak ezilen ve ufalan taşların gerekli boyutlara (62 mm , 38 mm , 23 mm , 14 mm , 8 mm , 5 mm , 2 mm)gelmesini sağlar, elde edilen malzeme bantlar yardımı ile ön eleklere veya kullanılıyorsa konik kırıcıya gönderilir. Kaya parçaları buradaki son parçalanma işleminin ardından ön eleklere gönderilecek şekilde, standart parçalara bölünür.

KONİK KIRICI :
Konik kırıcı K35-K36 kaya kırıcılar ile aynı görevi görmektedir, sistemimize bağlı durumda bulunmaktadır. Tesiste üretim aşamasında gereksinim duyulursa devreye sokulacak şekilde hazır bekletilmektedir. Konik kırıcı K35-K36 Kaya kırıcılarla aynı vazifeyi görür eski model bir kırıcıdır. Performansı K35-K36 Kaya kırıcıya göre düşüktür.

ÖN ELEK :
K35-K36 kaya kırıcılardan gelen kaya parçaları bantlar yardımı ile ön eleklere taşınır. Ön eleklerde gerekli boyuta getirilemeyen parçalar geri dönüşüm için tekrar bantlara verilir. Toz elde etmek için tersiyere, farklı alanda kullanmak için K35-K36 kaya kırıcı veya konik kırıcıya gönderilir. Elekte gerekli boyuta getirilen parçalar ise elekten geçirilerek bantlar yardımı ile ikinci eleme aşamasına yani numaralandırma eleğine gönderilir.Ön elekler standart boyutu aşan parçaların elenerek, sisteme tekrar dönüşünü sağlar.

NUMARALANDIRMA ELEĞİ :
Numaralandırma eleğine bantlar yardımı ile getirilen parçalar burada belirlenmiş olan standart boylardaki eleklerle ayrıştırılır ve gruplandırılır. Şu an iki farklı standardı bulunan elekler, talep edilen siparişe göre de isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Katmanlardan oluşan numaralandırma eleğinde bölümlerde ayrılan parçalar tekrar bant yardımı birlikte mıcır silolarına taşınır. Numaralandırma eleği 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu mıcır ve toz ürünlerini ayırarak, hunilerden bant yardımı ile mıcır silolarına verir.

MICIR SİLOSU :
Numaralandırma eleğinde yapılan ayırma işlemi devamında ayrılmış olan aynı ebatlardaki parçalar, yani belli standarttaki parçalar bantlarla mıcır silosuna getirilir. Bu mıcır silolarından kamyon yardımı ile sevkıyat ve stok alanlarına taşınır. Tesisimizin sonunda mıcır siloları bulunur, her birinde iki ayrı çıkış hunisi mevcuttur.

 

Cebeci Bölgesi Taş Ocakları Genel Durumu

Cebeciköy taşları ekonomik açıdan büyük bir değere sahiptir. Cebeci Bölgesindeki Sultançifliği mahallesi, Habibler, Gazi mahallesi ve Malova deresi mevkii arasında kalan bölge 450.000.000.m3 , 675.000.000.TON taş rezervine sahip olup bölgede 16 işletmenin açtığı çok sayıda işletme bulunmaktadır.

Bu taş ocakları koyu mavi, mavimsi siyah renkler gösteren ve yer yer kalsit damarları içeren, karbonifer yaşlı Cebeciköy taşı içinde açılmıştır.

Ocaklarda açık işletme yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Taş sökümü delme patlatma yöntemi ile gerçekleştirilmekte olup elde edilen bloktaşların büyük olanları ocak içerisinde hidrolik kaya kırıcı (kırıcı tabanca) ile kırılmaktadır. Kırma eleme tesisine beslenen malzeme kırma eleme işlemleriyle çeşitli boyutlara göre ayrılmakta ve böylelikle çeşitli boyda mıcır elde edilmektedir.

Cebeciköy taşları işlenmesi kolay, kırılıp elenmesi iyi, mukavemeti yüksek, su emmesi yok denecek kadar az, çimento ile aderansı çok yüksek ve bitümle yapışması oldukça iyi olduğundan beton ve asfalt yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır.


İletişim

Adres: Nene Hatun Mah. Fatih Cad. No:300 Arnavutköy İSTANBUL

T: +90(212) 597 16 67
F: +90(212) 597 84 16
C:+90(532) 485 10 46
info@emirhaninsaat.com.tr